Przeżyj trzy razy więcej

Przeżyj trzy razy więcej

Strona główna › Turystyka › Dla aktywnych  › Wycieczki górskie › Szlaki turystyczne - Czantoria (995 m n.p.m.) 

Wycieczki górskie

Szlaki turystyczne - Czantoria (995 m n.p.m.)

Lokalizacja: Czantoria Mała, Nydek, Czechy

Najważniejsze szlaki grupują się w poszczególnych masywach regionu do najważniejszych punktów węzłowych, jednym z nich jest właśnie Czantoria (995 m n.p.m.).

Prowadzą tu następujące szlaki:

  • z Goleszowa przez Tuł i Małą Czantorię (3:45 godz., z powrotem 2:45 godz.)
  • z Ustronia Centrum przez Małą Czantorię (3 godz., z powrotem 2:30 godz.)
  • z Ustronia Centrum (2:30 godz., z powrotem 1:45 godz.)
  • z Ustronia Polany (1:45 godz., z powrotem 1:15 godz.)
  • ze Stożka przez Soszów Wielki i przełęcz Beskidek (3:45 godz., z powrotem 3:30 godz.)
  • z Wisły Centrum przez Soszów Wielki i przełęcz Beskidek (3:30 godz., z powrotem 3:00 godz.)
  • z Nydku (1:45 godz., z powrotem 1:30 godz.)
  • z Vendryne (2:45 godz., z powrotem 2:15 godz.)
Pokaż na większej mapie

Informacje o projekcie

Strona internetowa została opracowana w ramach projektu VIA REGIA PLUS "Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska - Czechy - Słowacja" realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Program dla Europy Środkowej finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Via Regia Plus Central Europe. Cooperating for Success European Union. European Regional Development Found

www.viaregiaplus.eu

Autor zdjęć

Piotr Oleś – Studio Fotografii Reklamowej

Partner projektu

Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.
40 – 045 Katowice, ul. Astrów 10
tel. 32 730 48 90 , fax. 32 251 58 31
www.gapp.pl
vrp@gapp.pl; rozwoj@gapp.pl

GAPP

Partner wiodący

Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Rozwoju Wrocławia
50 – 030 Wrocław, ul. Świdnicka 53
tel. 71 777 86 61
bip.um.wroc.pl

Wykonanie: Fourtka marketing