Przeżyj trzy razy więcej

Przeżyj trzy razy więcej

Strona główna › Kultura › Zabytki › Kisucko - orawska kolej leśna 

Zabytki

Kisucko - orawska kolej leśna

Lokalizacja: 023 05 Nová Bystrica-Vychylovka, Slovenská republika

Kisucko-orawska kolej leśnapowstała w roku 1926 wskutek połączenia kolei leśnych wybudowanych w latach 1915 – 1918: Kisuckiej - z Oszczadnicy do Chmúry (Nová Bystrica, osiedle Vychylovka) oraz Orawskiej - z Lokcy do Erdútki (obecnej Oravskiej Lesnej). Zachowany odcinek o długości 8 km pomiędzy Chmúrą (Vychylovka) a Tanečníkiem (Oravská Lesná) z unikatowym układem wąskotorowym z ostrymi zakrętami został w roku 1991 ogłoszony narodowym zabytkiem kultury RS w kategorii zabytków technicznych.

Obecnie Orawska Kolej Leśna funkcjonuje na odcinku Tanečník – przełęcz Beskyd na Orawie, zaś Historyczna Leśna Kolej Wąskotorowa z Ostrymi Zakrętami na odcinku Chmúra - Kubátkovia na Kisucach.

kontakt

Historická lesná úvraťová železnica

023 05  Nová Bystrica–Vychylovka

Telefon: +421 41 4397219

Pokaż na większej mapie

Informacje o projekcie

Strona internetowa została opracowana w ramach projektu VIA REGIA PLUS "Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska - Czechy - Słowacja" realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Program dla Europy Środkowej finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Via Regia Plus Central Europe. Cooperating for Success European Union. European Regional Development Found

www.viaregiaplus.eu

Autor zdjęć

Piotr Oleś – Studio Fotografii Reklamowej

Partner projektu

Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.
40 – 045 Katowice, ul. Astrów 10
tel. 32 730 48 90 , fax. 32 251 58 31
www.gapp.pl
vrp@gapp.pl; rozwoj@gapp.pl

GAPP

Partner wiodący

Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Rozwoju Wrocławia
50 – 030 Wrocław, ul. Świdnicka 53
tel. 71 777 86 61
bip.um.wroc.pl

Wykonanie: Fourtka marketing