Przeżyj trzy razy więcej

Przeżyj trzy razy więcej

Strona główna › Projekt › Koncepcja 

Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska - Czechy - Słowacja

Opracowując koncepcję marketingową autorzy starali się uwzględnić zmiany jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat na rynku podaży i popytu na usługi turystyczne. Dużą uwagę zwrócono zarówno na sam koncept i konstrukcję produktu turystycznego jako takiego ale także na jego prawidłowe pokazanie na rynku, a w szczególności promocję, kontakty medialne, działania PR i ePR – ze szczególnym uwzględnieniem Internetu, jako podstawowego kanału do zdobywania wiedzy na temat miejsc, atrakcji, pomysłów i rad dotyczących wypoczynku. Mamy świadomość, że niniejsza koncepcja to dopiero początek długiej drogi, która doprowadzi do stworzenia markowego produktu turystycznego dla transgranicznego Regionu Trójstyku.

Niniejsze opracowanie powstało  z najwyższą starannością, w oparciu o liczne źródła i dostępne dane, których wiarygodność i dokładność była weryfikowana. W pracy nad dokumentem zostały zastosowane różne metody: analizy, konsultacje, studia porównawcze, konsultacje z ekspertami z Regionu jak i ekspertami z dziedzin poruszanych w analizie, działania syntetyzujące i interpretacyjne dostępnych dokumentów dot. rozwoju turystyki regionalnej, konsultacje społeczne w Regionie w tym spotkania z przedsiębiorcami działającymi na rynku usług turystycznych, osobami odpowiedzialnymi za promocję turystyki, mieszkańcami i turystami odwiedzających Region. Autorzy starali się aby niniejsze opracowanie było zgodne z głównymi tezami i założeniami dokumentów wyższego rzędu, a w szczególności:

 • Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015
 • Nová stratégia rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013
 • Strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice a význam cestovního ruchu pro rozvoj kraje, 2009
 • Programu współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej 2007-2013
 • Strategii rozwoju turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013
 • Strategický plán Sdružení obcí Jablunkovska, 2007 – 2013
 • Strategie rozvoje turismu v obci Bukovec se zaměřením na přeshraničníspolupráci s obcí Istebna, 2007
 • Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gminy Istebna 2005-2015
 • Programu Rozwoju Turystyki na obszarze Beskidzkiej 5

System identyfikacji wizualnej regionu Trójstyk

W ramach przygotowania koncepcji marketingowej produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska - Czechy - Słowacja opracowano również System identyfikacji wizualnej regionu Trójstyk. W skład systemu identyfikacji wizualnej wchodzi:

 • projekt oraz budowa logo dla Trójstyku,
 • projekt wizytówki,
 • projekt papieru firmowego,
 • projekt teczki firmowej.

Projekty te  przeznaczone są do użycia we wszystkich materiałach marketingowych, reklamowych, stronach www, opisach produktów, wizytówkach, papeteriach, oficjalnych dokumentach stosowanych wewnątrz i na zewnątrz firmy oraz przedmiotach i produktach bedących jej własnością.

Do pobrania

Informacje o projekcie

Strona internetowa została opracowana w ramach projektu VIA REGIA PLUS "Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska - Czechy - Słowacja" realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Program dla Europy Środkowej finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Via Regia Plus Central Europe. Cooperating for Success European Union. European Regional Development Found

www.viaregiaplus.eu

Autor zdjęć

Piotr Oleś – Studio Fotografii Reklamowej

Partner projektu

Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.
40 – 045 Katowice, ul. Astrów 10
tel. 32 730 48 90 , fax. 32 251 58 31
www.gapp.pl
vrp@gapp.pl; rozwoj@gapp.pl

GAPP

Partner wiodący

Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Rozwoju Wrocławia
50 – 030 Wrocław, ul. Świdnicka 53
tel. 71 777 86 61
bip.um.wroc.pl

Wykonanie: Fourtka marketing