Przeżyj trzy razy więcej

Przeżyj trzy razy więcej

Strona główna › Projekt 

Via Regia Plus - Sustainable Mobility and Regional Cooperation along the Pan-European Transport Corridor III

Cel projektu:

Głównym celem realizowanego w latach 2008 – 2011 międzynarodowego projektu pod nazwą Via Regia Plus było wdrożenie kluczowych postanowień wypracowanej wcześniej strategii rozwoju przestrzennego dla obszarów leżących w pasie III Europejskiego Korytarza Transportowego biegnącego od Berlina i Drezna przez południowe tereny Polski aż do zachodniej części Ukrainy.

Jednym z partnerów projektu była Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A., która postawiła sobie za cel realizację następujących zadań:

 • wsparcie rozwoju lotnisk lokalnych jako uzupełnienie istniejącego systemu transportowego,
 • aktywizację potencjału turystycznego na pograniczu Polski, Czech i Słowacji.

Rezultaty projektu zrealizowane przez Górnośląską Agencję Promocji Przedsiębiorczości S.A.:

 1. Koncepcje modernizacji i rewitalizacji 4 lotnisk lokalnych: w Kaniowie, Częstochowie, Bielsku - Białej, oraz w Rybniku
 2. Analiza kierunków potencjalnego rozwoju sieci lotnisk lokalnych w Polsce
 3. Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska – Czechy
  – Słowacja

Osiągnięcie rezultatów projektu możliwe było dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej.

Partner Wiodący:

Urząd Miejski Wrocławia

Biuro Rozwoju Wrocławia

50-030 Wrocław, ul. Świdnicka 53

tel.: +48 71 777 86 61

bip.um.wroc.pl

Partnerzy projektu:

 1. Urząd Miasta Krakowa
 2. Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. w Katowicach
 3. Miasto Gliwice
 4. Miasto Opole
 5. Województwo Dolnośląskie
 6. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Saksonii / Niemcy
 7. Ministerstwo Budownictwa i Transportu Turyngii / Niemcy
 8. Senat Miasta Berlina - Wydział ds. Urbanizacji / Niemcy
 9. Miasto Leipzig / Niemcy
 10. Miasto Drezno / Niemcy
 11. Miasto Koszyce / Słowacja
 12. Agencja Rozwoju Regionalnego Koszyc / Słowacja
 13. Rada Miasta Lwowa / Ukraina

Strona internetowa projektu:

www.viaregiaplus.eu

Informacje o projekcie

Strona internetowa została opracowana w ramach projektu VIA REGIA PLUS "Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska - Czechy - Słowacja" realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Program dla Europy Środkowej finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Via Regia Plus Central Europe. Cooperating for Success European Union. European Regional Development Found

www.viaregiaplus.eu

Autor zdjęć

Piotr Oleś – Studio Fotografii Reklamowej

Partner projektu

Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.
40 – 045 Katowice, ul. Astrów 10
tel. 32 730 48 90 , fax. 32 251 58 31
www.gapp.pl
vrp@gapp.pl; rozwoj@gapp.pl

GAPP

Partner wiodący

Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Rozwoju Wrocławia
50 – 030 Wrocław, ul. Świdnicka 53
tel. 71 777 86 61
bip.um.wroc.pl

Wykonanie: Fourtka marketing