Tourism three times better

Tourism three times better

Home › means of transport › rail 

Kolejowa

Po stronie polskiej nie istnieje linia kolejowa, która prowadziłaby bezpośrednio do centrum regionu. Natomiast ze Słowacji, z Bratysławy do regionu  można dojechać wybierając jeden z dziewięciu pociągów. Dojazd do regionu od czeskiej strony z Pragi do Jablunkov - Navsi wymaga wyboru jednego z 14 opcji połączeń, niestety żadne z nich nie jest bezpośrednie.

About the Project

Website prepared by the project Via Regia Plus - Sustainable Mobility and Regional Cooperation, along the Pan - European Transport Corridor III - based on "Marketing concept for tourism product of Poland - Czech Republic - Slovakia Tripoint". The project is implemented through the Central Europe Programme co - financed by the ERDF.

Via Regia Plus Central Europe. Cooperating for Success European Union. European Regional Development Found

www.viaregiaplus.eu

Photographer

Piotr Oleś – Studio Fotografii Reklamowej

Project partner

Upper Silesian Agency For Entrepreneurship Promotion Co.

40 - 045 Katowice, ul. Astrów 10

tel. +48 32 730 48 90

fax. +48 32 251 58 31

www.gapp.pl, vrp@gapp.pl

GAPP

Lead partner

Municipality of Wrocław

50 – 030 Wrocław, ul. Świdnicka 53

tel. +48 71 777 86 61

bip.um.wroc.pl

Made by: Fourtka marketing