Tourism three times better

Tourism three times better

Home › Tourism 

Tourism

Punkt zbiegu trzech granic - Hrcava, Istebna i Čierne - znajduje się w głębokim na 8 m i szerokim na 34 m jarze, co stanowi środek okręgu opisanego na wierzchołkach trójkąta równoramiennego. Wierzchołki trójkąta tworzone są przez monolity granitowe o wysokości 240 cm. Podczas ich budowy w dniu 22.06.1995 r. do podstaw monolitów włożono zamknięte w metalowych tulejach dokumenty pamiątkowe - rozmaite dokumenty, ówczesne gazety i monety. W ramach współpracy Zrzeszenia Gmin Ziemi Jabłonkowskiej, Gminy Istebna oraz Gminy Čierne w roku 2007 polski i słowacki brzeg nad trójstykiem połączono 18 metrowym drewnianym mostem, zaś zagłębienie na granicy polsko - czeskim mniejszym mostkiem. W tym samym czasie po stronie słowackiej postawiono wiatę turystyczną, a dwa lata później zadaszone miejsce odpoczynkowe z paleniskiem powstało też po stronie czeskiej. Dostęp wzdłuż granicy polsko - czeskiej dla pieszych, rowerzystów i zwiedzających z wózkami ułatwiają wyłożone płytkami schody oraz ścieżka.

Wycieczka po Trójstyku

Polecamy oryginalną wycieczkę przez trzy państwa, połączoną z degustacją czeskiego, polskiego i słowackiego piwa, trzema walutami w portfelu i trzema różnymi językami wraz z przenikającą się nawzajem „góralską gwarą”. Jako punkt wyjścia obieramy Hrcavę: żółty szlak - przejście przez Trójstyk CZ/PL - zielony szlak do Jaworzynki - Jaworzynka Kotelnica - przejście Jaworzynka (PL)/ Čierne (SK) - niebieskim szlakiem przez Valy do miejscowości Čierne (przystanek kolejowy, punkt gastronomiczny) - zielonym, a następnie żółtym szlakiem z powrotem do Hrcavy - 10 km.

About the Project

Website prepared by the project Via Regia Plus - Sustainable Mobility and Regional Cooperation, along the Pan - European Transport Corridor III - based on "Marketing concept for tourism product of Poland - Czech Republic - Slovakia Tripoint". The project is implemented through the Central Europe Programme co - financed by the ERDF.

Via Regia Plus Central Europe. Cooperating for Success European Union. European Regional Development Found

www.viaregiaplus.eu

Photographer

Piotr Oleś – Studio Fotografii Reklamowej

Project partner

Upper Silesian Agency For Entrepreneurship Promotion Co.

40 - 045 Katowice, ul. Astrów 10

tel. +48 32 730 48 90

fax. +48 32 251 58 31

www.gapp.pl, vrp@gapp.pl

GAPP

Lead partner

Municipality of Wrocław

50 – 030 Wrocław, ul. Świdnicka 53

tel. +48 71 777 86 61

bip.um.wroc.pl

Made by: Fourtka marketing