Tourism three times better

Tourism three times better

Home › means of transport 

Komunikacja

Region Trójstyku obejmuje obszar południowego krańca Polski, najbardziej na wschód wysuniętego krańca Republiki Czeskiej i północnego krańca Republiki Słowackiej (jednego z dwóch, najbardziej wysuniętych na północ). Mimo obecności w niedalekim sąsiedztwie dużych, posiadających strategiczny w regionie charakter miast (poza obszarem Trójstyku) – Czeskiego i Polskiego Cieszyna, Bielska Białej i Żyliny region leży na marginesie głównych szlaków komunikacyjnych i trans granicznych.

Własny samochód to obecnie najpopularniejszy sposób komunikacji należący do głównych środków lokomocji turystów odwiedzających Region.

About the Project

Website prepared by the project Via Regia Plus - Sustainable Mobility and Regional Cooperation, along the Pan - European Transport Corridor III - based on "Marketing concept for tourism product of Poland - Czech Republic - Slovakia Tripoint". The project is implemented through the Central Europe Programme co - financed by the ERDF.

Via Regia Plus Central Europe. Cooperating for Success European Union. European Regional Development Found

www.viaregiaplus.eu

Photographer

Piotr Oleś – Studio Fotografii Reklamowej

Project partner

Upper Silesian Agency For Entrepreneurship Promotion Co.

40 - 045 Katowice, ul. Astrów 10

tel. +48 32 730 48 90

fax. +48 32 251 58 31

www.gapp.pl, vrp@gapp.pl

GAPP

Lead partner

Municipality of Wrocław

50 – 030 Wrocław, ul. Świdnicka 53

tel. +48 71 777 86 61

bip.um.wroc.pl

Made by: Fourtka marketing