Przeżyj trzy razy więcej

Przeżyj trzy razy więcej

Strona główna › Komunikacja 

Komunikacja

Region Trójstyku obejmuje obszar południowego krańca Polski, najbardziej na wschód wysuniętego krańca Republiki Czeskiej i północnego krańca Republiki Słowackiej (jednego z dwóch, najbardziej wysuniętych na północ). Mimo obecności w niedalekim sąsiedztwie dużych, posiadających strategiczny w regionie charakter miast (poza obszarem Trójstyku) – Czeskiego i Polskiego Cieszyna, Bielska Białej i Żyliny region leży na marginesie głównych szlaków komunikacyjnych i trans granicznych.

Własny samochód to obecnie najpopularniejszy sposób komunikacji należący do głównych środków lokomocji turystów odwiedzających Region.

Informacje o projekcie

Strona internetowa została opracowana w ramach projektu VIA REGIA PLUS "Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska - Czechy - Słowacja" realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Program dla Europy Środkowej finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Via Regia Plus Central Europe. Cooperating for Success European Union. European Regional Development Found

www.viaregiaplus.eu

Autor zdjęć

Piotr Oleś – Studio Fotografii Reklamowej

Partner projektu

Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.
40 – 045 Katowice, ul. Astrów 10
tel. 32 730 48 90 , fax. 32 251 58 31
www.gapp.pl
vrp@gapp.pl; rozwoj@gapp.pl

GAPP

Partner wiodący

Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Rozwoju Wrocławia
50 – 030 Wrocław, ul. Świdnicka 53
tel. 71 777 86 61
bip.um.wroc.pl

Wykonanie: Fourtka marketing