Przeżyj trzy razy więcej

Przeżyj trzy razy więcej

Strona główna › Przyroda 

Przyroda

Środowisko naturalne jest zasadniczym elementem decydującym o atrakcyjności turystycznej obszaru Trójstyku. Zdrowa, bujna przyroda, czyste zdrowe powietrze, czysta woda, nieskażona gleba to elementy pozytywnie wyróżniające się na tle obszarów otaczających. Wynika to z dużej lesistości terenu jak i odległości od algomeracji i ośrodków przemysłowych. To te elementy środowiska przyrodniczego stanowią cel ruchu turystycznego.

Walory turystyczne związane są z położeniem w terenie górskim, na które skaładają się walory krajobrazowe, a ich głównym elementem są walory przyrodnicze, w postaci terenów chronionych, parków krajobrazowych, rezerwatów i innych obieków ciekawych przyrodniczo.

Informacje o projekcie

Strona internetowa została opracowana w ramach projektu VIA REGIA PLUS "Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska - Czechy - Słowacja" realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Program dla Europy Środkowej finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Via Regia Plus Central Europe. Cooperating for Success European Union. European Regional Development Found

www.viaregiaplus.eu

Autor zdjęć

Piotr Oleś – Studio Fotografii Reklamowej

Partner projektu

Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.
40 – 045 Katowice, ul. Astrów 10
tel. 32 730 48 90 , fax. 32 251 58 31
www.gapp.pl
vrp@gapp.pl; rozwoj@gapp.pl

GAPP

Partner wiodący

Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Rozwoju Wrocławia
50 – 030 Wrocław, ul. Świdnicka 53
tel. 71 777 86 61
bip.um.wroc.pl

Wykonanie: Fourtka marketing