Przeżyj trzy razy więcej

Przeżyj trzy razy więcej

Strona główna › Kultura 

Kultura

Ożywione życie kulturalne na trójstyku przejawia się głównie poprzez regionalizm poszczególnych regionów. W obrębie małych obszarów wyraża się ono przede wszystkim w postaci wzornictwa architektonicznego, twórczości ludowej czerpiącej tradycję z przeszłości, w produktach regionalnych.

Szczególnie ważnym dziedzictwem Trójstyku jest fakt, że pomimo trwajacego wiele lat podziału pomiędzy trzy różne państwa, sąsiądujące regiony zachowały z jednej strony wyraźne podobieństwo i poczucie więzi łączącej ponad granicami, z drugiej strony natomiast - zachowały poczucie odrębności od sąsiednich regionów w swoich macierzystych państwach.

Najbardziej wyrazistym i godnym pochwały przejawem dbałości o kulturę i tradycję dla dziedzictwa regionalnego jest kontynuująca budownictwa drewnianego, obecność licznych muzeów i galerii na niewielkim stosunkowo obszarze oraz pielęgnowanie unikatowych zabytków.

Informacje o projekcie

Strona internetowa została opracowana w ramach projektu VIA REGIA PLUS "Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska - Czechy - Słowacja" realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Program dla Europy Środkowej finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Via Regia Plus Central Europe. Cooperating for Success European Union. European Regional Development Found

www.viaregiaplus.eu

Autor zdjęć

Piotr Oleś – Studio Fotografii Reklamowej

Partner projektu

Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.
40 – 045 Katowice, ul. Astrów 10
tel. 32 730 48 90 , fax. 32 251 58 31
www.gapp.pl
vrp@gapp.pl; rozwoj@gapp.pl

GAPP

Partner wiodący

Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Rozwoju Wrocławia
50 – 030 Wrocław, ul. Świdnicka 53
tel. 71 777 86 61
bip.um.wroc.pl

Wykonanie: Fourtka marketing